Lagar och regler vid dödsfall

Lagar och regler vid dödsfall

På den här sidan sammanfattar vi de viktiga lagarna och reglerna som omgärdar ett dödsfall och en begravning. Texterna är ett utdrag ur broschyren "Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle" som du kan ladda ner.