Livsarkivet

Livsarkivet

För många är det en trygghet att planera inför den här delen av livet. Det kan också vara att man gör det med omtanke om efterlevande.

Viktiga delar av de här förberedelserna är att skriva ett testamente och eventuellt andra juridiska dokument. Till din hjälp i det här arbetet och för att försäkra dig om att alla dokument finns till hands den dag dina efterlevande behöver dem så har Sveriges Begravningsbyråers Förbund dokumentet Livsarkivet.

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för dina önskemål själv. I vissa frågor är det naturligtvis rätt att ge de efterlevande frihet att ordna allt på det sätt de tycker är bäst. Med ett enkelt kryss kan du då överlåta beslutet i den frågan till dina efterlevande.

Skriften Livsarkivet som du kan ladda ner här eller hämta kostnadsfritt hos oss, tar upp ett stort antal frågor, från organdonation, gåvor och testamente till val av gravplats och hur du kan vara klädd i kistan.

Om du är osäker på vilka valmöjligheter som finns och vad som skiljer dem åt, är det bra om du läser skriften innan du uttrycker dina önskemål. Du är naturligtvis också välkommen in till oss på Ernstssons Begravningsbyrå , så går vi igenom dokumentet tillsammans.

Om du vill så kan vi även förvara dokumentet åt dig - du får i så fall med dig en hänvisning om detta hem som du kan förvara bland dina viktiga dokument.

www.livsarkivet.se