Transporter

Transporter

När ett dödsfall inträffar behövs det normal sett flera olika transporter. Våra bilar är specialbyggda processionsbilar.

Bårtransport

Om någon avlider i sitt hem eller på vårdinrättning utanför sjukhuset, kan det behövas en bårtransport, för detta kontaktas lämpligen en begravningsbyrå.

Vi har jour dygnet runt för denna typ av transporter.

Bisättningstransport

Detta är transporten till kyrkan eller kapellet där begravningen skall äga rum, denna transport sker i oftast i samband med begravningen.

Kremationstransport

Kremationstransport sker efter begravningen vilket innebär en transport till närmsta krematorium. Detta ingår i begravningsavgiften.