Livsarkivet

För många är det en trygghet att planera inför den här delen av livet. Det kan också vara att man gör det med omtanke om efterlevande.

Viktiga delar av de här förberedelserna är att skriva ett testamente och eventuellt andra juridiska dokument. Till din hjälp i det här arbetet och för att försäkra dig om att alla dokument finns till hands den dag dina efterlevande behöver dem så har Sveriges Begravningsbyråers Förbund dokumentet Livsarkivet.

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för dina önskemål själv. I vissa frågor är det naturligtvis rätt att ge de efterlevande frihet att ordna allt på det sätt de tycker är bäst. Med ett enkelt kryss kan du då överlåta beslutet i den frågan till dina efterlevande.

Fyll i livsarkivet

Livsarkivet kan du fylla i på nätet genom att klicka på knappen ”Skapa livsarkiv” nedan eller hämta kostnadsfritt hos oss. Livsarkivet tar upp ett stort antal frågor, från organdonation, gåvor och testamente till val av gravplats och hur du kan vara klädd i kistan.

Du är naturligtvis välkommen in till oss på Ernstssons Begravningsbyrå , så går vi igenom dokumentet tillsammans.

Skapa livskarkiv

Bevakning och förvaring

Om du väljer pappersutgåvan är det bra om du kommer in till oss så skapar vi en bevakning av ditt Livsarkiv. Vi kan också förvara det åt dig om du vill. På så sätt kommer alltid ditt Livsarkiv fram till dina anhöriga och begravningsbyrån den dagen det behövs.

Om du väljer vår onlinetjänst så kopplas det automatiskt till vår Dokumentbevakning.

Du kan fortsätta att mot en mindre kostnad bygga på Livsarkivets Dokumentbevakning med andra typer av dokument som framtidsfullmakt, testamente, samboavtal, äktenskapsförord etc. I tjänsten ingår att vi förvarar originalhandlingarna på ett säkert sätt.