Jordbegravning eller Kremation

Ett av de större besluten som ska fattas i samband med en begravning är om den avlidne ska jordbegravas eller kremeras. Här nedan kan du läsa en beskrivning av dem. 

Jordbegravning

Jordbegravning är det gamla traditionella sättet att begravas. Vid en jordbegravning sänks kistan i graven direkt efter begravningen. När bärarna bär kistan ut på kyrkogården till gravplatsen under klockringning blir det en högtidlig avslutning på begravningsgudstjänsten. När kistan är på plats vid graven placeras den på remmar och sänks sakta ner i graven. Efter att kistan sänks tas ett sista avsked av den döde genom att begravningsgästerna lämnar sina handblommor och till sist lyser prästen frid över graven.

Bärlag

Vi hjälper er med bärarlag för utbärning av kistan. Kostnaden för bärarlaget ingår i kyrkoavgiften för Svenska Kyrkans medlemmar. En del väljer att bilda ett bärarlag av anhöriga och/eller vänner till den döde. Det kan kännas fint att man en sista gång hjälper sin vän eller släkting.

Kremation

Att kremeras innebär att den döde bränns till aska som sedan läggs i en urna. Kremering kan göras före eller efter begravningsceremonin. Urnan gravsätts efter några veckor eller månader. 

Vid kremering kan gravsättning göras på en urngravplats, urngravlund, askgravplats eller i en minneslund. Detta är enklare former av begravningsplats som inte kräver lika mycket skötsel.

Avgift för kremation och transporter i samband med det har vi redan betalt för på begravningsavgift. Det finns alltså inga merkostnader med denna form av gravskick.