Föreläsningar

Vi har under åren medverkat med föreläsningar och informationer i skiftande sammanhang. Barn och ungdom genom skola eller konfirmation, yrkesfolk inom sjukvård, kyrka, polis eller räddningstjänst, pensionärsorganisationer och intresseföreningar är exempel på grupper vi har varit i kontakt med. Genomgående har frågorna kring död, sorg, riter och livets helhet känts angelägna. Mötena har gett tillfällen till goda och givande samtal.

Kontakta oss och boka in föreläsning med Patrik Ernstsson. Vi ser det som ett tillfälle att träffas och att informera. Dessa föreläsningar har i vårt närområde varit kostnadsfria.