Bahai begravning

Bahai uppstod på 1800-talet i nuvarande Iran. Ofta beskrivs tron som en blandning av Islam och österns mysticism. Grundtanken är en strävan efter världsfred och mänsklig enhet, där denna tro skall leda folken till en allmän tro som överbryggar de andliga och kulturella klyftor som finns idag. Bahairörelsen har sitt centrum i Haifa i Israel men den största gruppen Bahai finns i USA.

Bahai har alltid jordbegravning. Företrädare för församlingen eller familjen klär den döde själva. Begravningsakten präglas av bön, sång och tal. Oftast är det familjen som är aktiv i flera av momenten.