Ortodox begravning

Ortodoxa kyrkan är ett samlande begrepp för de ortodoxt kristna kyrkorna. Den ortodoxa kyrkan har i Sverige ca 100 000 anhängare (ca 220 miljoner anhängare i världen). De kan indelas i två grupper: Dels de östligt ortodoxa, dels de orientaliska ortodoxa.

Begravningen är alltid jordbegravning. Den döde kläs ofta i egna kläder och kistan är ofta öppen under gudstjänsten. I handen på den döde läggs ibland en ikon eller ett kors.

Under hela akten är församlingen stående och har oftast vaxljus i händerna. Prästen, som kan lyda under olika kyrkor, följer med till kyrkogården och läser där böner för den avlidne innan kistan sänks.

  • Kremation är inte tillåtet
  • Många gäster
  • Rökelse
  • Kistlock avtaget
  • Begravning helst inom tre dagar
  • Fotografi vanligt på gravstenen