Transporter

När ett dödsfall inträffar behövs det normal sett flera olika transporter. Våra bilar är specialbyggda processionsbilar.

Bårtransport

Om någon avlider i sitt hem eller på vårdinrättning utanför sjukhuset, kan det behövas en bårtransport, för detta kontaktas lämpligen en begravningsbyrå.

Vi har jour dygnet runt för denna typ av transporter.

Bisättningstransport

Detta är transporten till kyrkan eller kapellet där begravningen skall äga rum, denna transport sker i oftast i samband med begravningen.

Kremationstransport

Kremationstransport sker efter begravningen vilket innebär en transport till närmsta krematorium. Detta ingår i begravningsavgiften.

Transporter utomlands

Vi på Ernstsson har fina relationer och hjälper människor från alla kulturer med begravningar.

Viktigt för oss är att anpassa sig till det som kunden önskar.

Vår närhet geografiskt till Norge har gjort att vi har förtroendet att hjälpa begravningsbyråer med handläggning för att få ta avlidna över gränsen.

Vi ordnar med alla handlingar som man behöver samt vid behov utför transporter till flera olika länder.