Muslimsk begravning

Den tredje monoteistiska världsreligionen som jämte judendomen och kristendomen har sina rötter i Gamla testamentet. Grundtanken i Islam är att Gud är alltings skapare och domare. Hans vilja har blivit känd genom profeterna: Abraham, Moses, Jesus och Muhammed.

Muslimer kommer från olika länder, har skilda språk och olika kulturbakgrund. Därför kan det finnas olika församlingar. Islam kan också delas in i två huvudgrupper; Sunni och Shia. De skiljer sig i tolkningen av Muhammeds ord.

Ritualer vid en muslimsk begravning:

  • Tvagningsceremoni
  • Ansikte mot Mekka
  • Gravsättning inom 24 – 48 timmar
  • Gravsättning kan förekomma utan kista
  • Kremation ej tillåten
  • Ceremoni vid graven
  • Krav på egna gravplatser

Vill du ordna en muslimsk begravning?

Vi på Ernstssons hjälper Er skapa ett personligt avsked.

Muslimer kommer från en rad olika länder, har skilda språk och olika kulturell bakgrund. Därför finns det också olika muslimska församlingar. Islam kan dessutom delas in i två huvudgrupper, Sunni och Shia. De skiljer sig främst åt i tolkningen av Muhammeds ord.

Enligt muslimskt tradition finns en rad saker att tänka på när muslimska begravningar i Sverige ska hållas oh vi är noga med att anpassa oss till kundens önskmål.

Muslimska gravplatser

Inte sällan finns krav på egna gravplatser enligt den muslimska traditionen. Nästan alla allmänna begravningsplatser är uppdelade efter tro, vilket betyder att det i de flesta fall finns ett specifikt område för enbart muslimer.