Ceremonier

Ett av de första beslut ni i familjen ställs inför är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning
En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Utförs den med en präst i svenska kyrkan som officiant kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning
En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål.

Ceremonier enligt andra trossamfund
Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.

Begravning utan ceremoni
En del familjer väljer att helt avstå från en begravningsceremonin. I dessa fall kremeras den avlidne och askan placeras eller strös oftast ut i en minneslund utan att någon finns närvarande.

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi kunskaper i och respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer. Vi hjälper dig med allt oavsett vilken religion och kultur som ska prägla ceremonin. Vill du veta mer om olika ceremonier i olika kulturer och religioner kan du läsa mer här >>