Gravplats

Enskild gravplats, urnlund, askgravplats eller minneslund? Det är viktigt att noga tänka igenom valet av gravplats och att inte ta några förhastade beslut.

Efter kremation får urnan förvaras hos huvudman upp till ett år innan den måste gravsättas.

Enligt begravningslagen behandlas all gravsättning som definitiv och därför är det så gott som omöjligt att bevilja tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska. Aska som gravsatts i minneslunden kan under inga förhållanden flyttas.

Vi hjälper gärna till med information och rådgivning om vilka olika gravskick som finns och bestämmelserna kring dessa.

Mer information om alla dessa olika möjligheter finner du här på Svenska Kyrkans hemsida.