Mer om religon och begravningsformer

Vill du läsa mer om de olika religioner som förekommer i vårt land och olika kulturers begravningsformer hittar du utförligare information på Sveriges Begravningsbyråers Förbunds hemsida begravningar.se under ”Lagar och regler vid dödsfall