Vår auktorisation

När en anhörig går bort kan det vara svårt att orka tänka på allt. Vi vill informera och stödja i en svår stund. Vi har fått förtroendet att hjälpa de flesta familjerna i vårt område i flera generationer. Företaget startades av Lennart Ernstsson och drivs sedan 1 oktober 2008 av Patrik Ernstsson.

Ernstssons Begravningsbyrå är medlem av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF), www.begravningar.se. Genom medlemskapet finns också en auktorisation som garanterar att begravningsbyrån lever upp till de krav som branschförbundet ställer. Kraven uttrycker förväntningar vad det gäller yrket i såväl dess praktiska som etiska utövande.

Du som vänder dig till en auktoriserad begravningsbyrå vet att du kan få hjälp med att söka försäkringar. Vi kan hjälpa dig med familjejuridiska frågor.

Som en extra trygghet finns det möjlighet för en kund att gå vidare med ett missnöje till en reklamationsnämnd, där det beslutas om begravningsbyrån handlagt ärendet felaktigt.

Vilka är auktoriserade?

Idag finns drygt 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige. Samtliga av dessa har en tydlig skyltning där du återfinner auktorisationssymbolen.

Gemensamt för dessa byråer är att de alla är privatägda företag som ingår i en gemenskap. Detta för att i alla lägen kunna hålla högsta kvalitet och professionalism utan att förlora det personliga engagemanget.

Varför välja auktoriserad?

Det är en fråga om trygghet att välja en auktoriserad begravningsbyrå. Byrån måste följa SBF:s stränga regler när det gäller prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder och utbildning.

Kontroll av att byrån uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning vart femte år.

En auktoriserad begravningsbyrå hjälper även till med efterforskningar och alla nödvändiga handlingar rörande utfallande försäkringar och depositioner.

Alla auktoriserade byråer omfattas av en ansvarsförsäkring som garanterar trygghet vid bouppteckning eller arvsskifte. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.

Vad är auktoriserad?

För kundens säkerhet omfattas den auktoriserade begravningsbyrån av Sveriges Begravningsbyråers Förbunds reklamationsnämnd.

Nämnden består av experter i konsumentfrågor, en representant från SBF, två advokater, en erfaren begravningsentreprenör och två representanter från Sveriges största pensionärsorganisationer.